Därför kan kvinnor och män inte behandlas lika

Det är ett område där det fortfarande är nödvändigt att göra skillnad på kvinnor och män: När det gäller kropp och hälsa behöver vi mer forskning när det gäller sjukdomar hos kvinnor.

Kvinnors hälsoutmaningar är ganska olika från vad män upplever. Och kräver sina egna unika lösningar, som till exempel specialanpassade kosttillskott.

Låg kvinnokunskap

Kvinnors allmänna medellivslängd är generellt sett högre än mäns, men kvinnor upplever också mer sjukdomar. De har mer depression, mer ångest och kroniska besvär – och är även överrepresenterade när det gäller långtidssjukskrivningar och sjukersättning.

Ändå har det under senare år presenterats flera rapporter som pekar på att vi faktiskt saknar medicinsk kunskap när det gäller kvinnors hälsa – och det gäller både patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Medicinsk forskning har inte fått med sig att det finns viktiga och grundläggande könsskillnader.

Endast det uppenbara

För traditionellt sett har medicinsk forskning om kvinnors hälsa handlat om graviditet och fortplantningsorganen, medan andra viktiga problemområden som hjärthälsa knappt har forskats på alls.

Detta trots uppenbara könsskillnader i både förekomst, riskfaktorer och symtom när det kommer till en rad hälsoutmaningar. Kvinnors symtom är ofta mer diffusa än mäns, och avfärdas snabbt som att de känner sig trötta eller blir äldre.

Kvinnor behöver sina lösningar

Kvinnor får av olika anledningar fler sjukdomar och besvär än män och har till exempel 66 procent högre sjukfrånvaro. Nästan tre av fem förtidspensionerade är kvinnor. Det gör också att det finns ett stort behov av bra hälsolösningar speciellt framtagna för kvinnokroppen. Till exempel reagerar kvinnor ofta olika jämfört med män på mediciner och det krävs ett genusperspektiv i deras utveckling.

Dessa könsskillnader hittar vi till exempel vid psykiska besvär och kroniska sjukdomar – och när kvinnor dessutom lever längre än män så är det många som står inför en ensam ålderdom där de kanske får hälsoutmaningar.

Förebyggande för kvinnor

Det kan därför vara bra för kvinnor att ge kroppen viktiga näringsämnen för kvinnlig hälsa från runt 35-årsåldern. 4Her är ett sånt kosttillskott, specialutvecklat för de unika hälsoutmaningarna som kvinnor möter på under livet. Det bidrar till hormonell balans i kroppen, förbättrad psykisk och fysisk hälsa och har en lugnande effekt på nervsystemet.

4Her innehåller en del naturliga näringsämnen, med väldokumenterad effekt på kvinnors hälsoutmaningar. Som Damiana som bidrar till en bra sexlust, och fysiskt och psykiskt välbefinnande, Tigernöt som har en lugnande effekt på nervsystemet, upptag av järn i blodet och hormonell aktivitet, Ginseng som ger vitalitet, energi och motverkar trötthet, samt Maca som är en källa till fytoöstrogen.

Genom att ta två kapslar om dagen, kan du alltså hjälpa och förebygga många av de hälsoutmaningar som bara kvinnor upplever – och hålla kroppen i balans hela livet.

*4Her är inget läkemedel, men ett naturligt tillskott för att ta vara på kvinnokroppen.

Prova 4Her i 60 dagar

50% rabatt – endast 174:-

Fyll i ditt personnummer

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med information kopplat till ditt personnummer, där du läser mer om abonnemanget och villkoren innan du beställer. Du beställer ingenting nu.